Zarząd:
Prezes: Anna Padechowicz-Jezierska.
Wiceprezesi:
Siekański Leszek
Przybyłka Arkadiusz
Skarbnik:
Skutela Dawid
Sekretarz:
Bucka Anna
Pozostali członkowie:
Stachoń Sebastian
Gąsior Sebastian

Close Menu
www.000webhost.com