AKTUALNOŚCI


W dniu 31.01 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KSiSW SHOGUN.
Na nową kadencję zostały wybrane nowe wladze w składzie:
Prezes - Leszek Siekański
Wiceprezesi - Dawid Skutela i Arkadiusz Przybyłka
Skarbnik - Alicja Sroka
Sekretarz - Adrian Głowacz
Członkowie zarządu - Magdalena Madejska i Tomasz Głowacz.